Stichting voor duurzame
      distributie

   E: info@duurzame-distributie.nl
T: +31(0)6 398 36 882

De inrichting van onze leefomgeving kent vele aspecten. Met duurzame distributie bieden we lange termijn oplossingen. Elke inzet en actie van mensen en organisaties heeft wijdvertakte gevolgen. Dit vraagt om een integrale, duurzame aanpak; niet om gefragmenteerde oplossingen die de illusie van controle wekken.

Distributie gaat over verdeling, zoals van goederen, water, energie en financiën. Het doorgaande karakter van distributie waarborgen geeft toekomst en groei. Mensen en partijen betrekken.De stichting Duurzame Distributie is opgericht in 2004. Haar doel: distributie sturen vanuit de vraag en niet het aanbod. Anders kijken en handelen. Draai de keten om, kijk naar het geheel en betrek alles en iedereen. Integraal denken en doen. Alleen zo kom je tot duurzame oplossingen. Als stichting treden wij regelmatig als derde partij op om partners in de keten van alternatieve strategieën en werkbare oplossingen die morgen ook nog werken, te ondersteunen. 

De uitdaging voor duurzame distributie is om centraal geleide distributiesystemen effectief te decentraliseren. Zoals ontvangers van energie die ook energie kunnen teruggeven aan het systeem. Inzicht en integrale strategie zijn nodig om door de complexiteit heen te kunnen kijken, mensen te betrekken en effectief te handelen.

Voelt u zich aangesproken? Wilt u met ons werken en meedenken? Mailt u ons even: info@sustainabledistribution.eu.